Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Aktiekorg Lagom - B2 -

Pris 100.000 kr/korg

Korgen innehåller:

  • 50% Räntelösning

  • 50% aktier i Bambwa Group AB + Meminisse AB + YouCruit AB

Räntelösning

Räntelösningen i Aktiekorg B2 löper på fyra år med med utbetalning av 6.250 kronor i ränta per år samt återbetalning av kapital efter 48 månader. Sammanlagt 75.000 kronor.
 

Aktiepost

Aktieposten i Aktiekorg B2 innehåller aktier i Bambwa Group AB + Meminisse AB + YouCruit AB.
 

Bambwa Group AB

Bambwa Group AB (Bambwa) is a venture capital firm (VC) that invests in African and Nordic growth companies, seeking to expand their operations across Africa and globally.

Our mission is to improve people’s quality of life by investing in companies with high return and growth potential, using a proven framework; The Bambwa Model (developed over a 30 year period by Danish VC 2M Invest),and our international network.

  • Active Involvement - Integral to Bambwa Group is our highly experienced Investment Directors and our world-class team of business, tech and creative experts.

  • International Network - Being part of the Bambwa Family means being connected globally. We connect Africa with Europe, the US, and Asia.

  • Sustainable Impact - Improving Quality of Life is our mission and we endeavour to work with changemakers and positive thinkers who strive to repaint the future.

  • Our Focus - We focus on open-minded founders with ambitions for x10 growth within m-commerce, Digital, Agrotech, FMCG. Media, Creative, Edtech, Health, and Cleantech.

Meminisse AB

Förenkla livet. Meminisse utvecklar framtidens vårdlösningar för människor med kognitiv sjukdom och deras närstående. Med smart teknik vill bolaget erbjuda alla som lever med kognitiva sjukdomar att bo kvar i sitt eget hem med hög livskvalitet så länge som det är möjligt. Meminisse´s produkter och tjänster ska fungera som ett paraply över patienten och anhöriga. Där under finns stöd hjälp och support som kan underlätta resan under sjukdomsförloppet. Att underlätta i hemmiljön så att personer med kognitiv sjukdom kan leva självständigt så länge som möjligt och anhöriga kan känna sig trygga i att allt är säkert och ingenting faller mellan stolarna. Meminisse fokuserar på de kvarvarande förmågorna hos den enskilda individen och att utveckla lösningar som kan hjälpa personer med kognitiv sjukdom och deras närstående att fortsätta leva.

Jenny Malmgren har arbetat under många år som marknadskoordinator på riksorganisationen Alzheimer Sverige. ”En stor del av arbetet handlade om att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomarna i samhället”
 

YouCruit AB

YouCruit ´s digitala plattform Lanefinder automatiserar och digitaliserar stora delar av truckingindustrin och anställningsprocessen, både för förare och truckingbolagen i USA. Detta sparar väldigt mycket tid och pengar jämfört med manuell hantering. Lanefinders jobbmarknadsplats är idag en de facto-standard där du mer eller mindre måste synas för att finnas, säger Mats Holmbäck, VD.

YouCruit hjälper arbetsgivare att upptäcka bra kandidater genom att tillhandahålla de verktyg som krävs för att se bortom det traditionella CV:t och upptäcka personen bakom det. Bolagets mål är att du som arbetsgivare aldrig mer ska missa en bra kandidat genom att erbjuda dig den mest lättanvända och effektiva kandidatscreeningen som rekryteringsbranschen någonsin skådat. Detta görs genom att inte bara erbjuda helt sökbara meritförteckningar i dina CV-portföljer hos oss utan även med video-CV och ansökningar där kandidater kan påbörja intervjun med dig redan innan du har träffats!

Med en omsättning på över 6.500 miljarder kronor årligen är den amerikanska truckingindustrin omkring tio gånger större än den globala musikindustrin och är den näst största industrin i USA. 3,5 miljoner amerikaner arbetar som lastbilsförare som är det vanligaste jobbet i 29 delstater.

Varje år byter i genomsnitt 94 procent av dem jobb, där den lagstadgade anställningsprocessen är en analog och administrativ börda som ställer oerhörda krav på både förare och truckingbolag.

YouCruit, grundat 2012, utvecklar och driver vertikala jobbmarknadsplatser i branscher där lagar, regler och försäkringar avgör vem som kan anställas. YouCruit har huvudkontor i Malmö med ett amerikanskt kontor i Tampa, Florida.

”Hela USA:s ekonomi vilar på transportindustrins axlar och vi ser att Lanefinder kommer att bli en avgörande pusselbit.