Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Vad är aktieGirot egentligen?

Låt oss förklara!

Aktieboken

Gör ditt företagande enklare

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) kapitel 5 skall aktiebolag föra aktiebok. Aktieboken skall ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget och ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget.

Aktiebok skall föras automatiserat (digitalt) eller, om inte avstämningsbolag, i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

För att förenkla ditt företagande erbjuder Aktiegirot dig en smidig molnbaserad lösning på automatiseringen av aktieboken och att all dokumentation är gjord på ett korrekt sätt.

- Aktieboken helt enkelt

Att föra in nya och ut gamla aktieägare görs smidigt och uppdateras med regelbundenhet. Att kalla till styrelsemöte, få ut årsbokslut till aktieägarna, förbereda för emission eller splittar har aldrig varit enklare - Aktiegirot hjälper dig med dokumentationen.

En community för onoterade aktier 

- Platsen för Private Equity

Intresset att investera i onoterade bolag växer snabbt. I snitt växer onoterade bolag snabbare än de av jämförbar storlek på börser.

Aktieägare i de bolag vars aktieböcker registrerats på Aktiegirot erbjuds gratis medlemsskap i communityn Anslagstavlan. Där möts bolag öppna för investeringar och privata investerare. Som medlem har du överblick över ditt innehav.

Läs redaktionell annons om fördelar med att investera i onoterade aktier.  

Bolagsannons

AktieGirot - den självklara partnern för er emission.

Vi, våra medlemmar och partners söker ständigt efter nya intressanta tillväxtbolag att investera i.

Tillväxtbolag växer med oss.

Avstämningsbolag: Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). Private Equity: Privat riskkapital för investeringar i entreprenörsdrivna tillväxtbolag vilka inte är noterade på lista/handelsplats - i dagligt tal inte möjliga att köpa på Börsen.

Då aktier i onoterade bolag inte finns tillgängliga för köp på handelsplatser, köper i regel fond- och portfölj/investeringsbolag in sig i bolagen vid emissioner och säljer sedan andelar i fonden/bolaget till privata investerare.
Onoterade Bolag Bolag vilka inte är noterade på lista/handelsplats - i dagligt tal vars aktier inte är möjliga att köpa på Börsen.