Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Unikt erbjudande. Teckna direkt i Vironova AB (publ)

 

Vironova grundades i Stockholm 2005 och är en världsledande partner till den globala life science-gemenskapen i utvecklingen av nya terapier för morgondagen. Bolaget har idag ca 120 anställda fördelat på två labb placerat på Karolinska Institutet.

 

Vironovas laboratorium Karolinska Institutet

Vironova är ett svenskt bioteknikföretag som tillhandahåller omfattande hårdvara, mjukvara och tjänster för analys av nanopartiklar. Genom att kombinera hård- och mjukvarulösningar för avancerad elektronmikroskopanalys stödjer bolaget sina partners genom hela värdekedjan. 

Från den första provförberedelsen till avbildning och slutligt analysresultat tillhandahåller bolagets engagerade team insiktsfulla och handlingsbara data. Bolaget ger kunderna möjlighet att fatta bättre informerade beslut, skapa värde och säkerställa säkerhet för patienter över hela världen. Life science-marknaden förändras. De senaste framgångarna inom genetisk medicin har banat väg för en bredare våg av terapier och nästa generations teknologier. När konventionella terapier mognar framträder cell- och genterapier som framtiden för bioläkemedel, vilket representerar ett centralt tillvägagångssätt för att behandla tidigare obotliga sjukdomar och tillstånd. 

Som ett resultat förväntas den globala cell- och genterapimarknaden växa från 3 till 27 miljarder dollar år 2025.

Utveckling av nya terapier är en mycket reglerad, kostsam och tidskritisk process – som sätter höga standarder för säkra, pålitliga och intuitiva system över hela produktionslinjen.
 

Vironova är i pole position för att fånga värde och tillväxtmöjligheter i detta ständigt föränderliga landskap. Transmissionselektronmikroskopi (TEM) parat med vår intelligenta programvara och erfarenhet är den ledande metoden som kan producera en pålitlig och korrekt analys för utveckling av nya terapier.

Bolaget har idag avtal med 15 av värdens största läkemedelsföretag. Under 2022 sätter bolaget upp sitt tredje labb på Karolinska Institutet där ca 40 högutbildade personer kommer att nyanställas.

Erbjudande:

Typ av värdepapper: Vironova AB (publ) - 556678-1463,
Pris per aktie: 52 kr, Antal aktier per post från: 200 st,
Teckningstid: från 11 maj till 25 maj,
Antal tillgängliga poster i erbjudandet: 500 st (totalt 100.000 st aktier),
Antal akter i Vironova AB (publ) - 556678-1463: 48.062.504 st

 

Vironovas hemsida

Aktieägarträff Norberg & Partner med presentation om Vironova

Digital teckningssedel

Ifyllbar teckningssedel PDF