Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Norberg & Partner Sustainable Group affärsidé är att investera i företag inom LifeScience, MedTech, Energi, RegTech och Skog med stor potential att leverera vinsttillväxt med stabila kassaflöden. Norberg & Partner Sustainable Group styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet.

Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer. För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke.

För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav som innehåller Börsbolag placerade i en kapitalförsäkring, Private Equity samt alternativa placeringar. Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investeringsmodell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt. 

Vårt investeringsråd består av personer från näringsliv och bank.

Styrelsen har stor erfarenhet och ett unikt kontaktnät som kommer vara en stor tillgång inför vår börsintroduktion 2022.