Användaravtal aktiegirot.se

 
För att få tillgång till och använda Aktieboken samt Anslagstavlan på aktiegirot.se behöver du först godkänna följande Användaravtal.

Innehållsförteckning:

 1. Inledning

 2. Skyldigheter

 3. Rättigheter och begränsningar

 4. Tillgänglighet och Support

 5. Uppsägning

 6. Tillämplig lag och konfliktlösning

 7. Allmänna villkor

 8. RÄTT och FEL på Aktiegirot

 9. Klagomål gällande innehåll

 10. Så kan du kontakta oss

1. Inledning

1.1 Avtal

När du använder våra Tjänster accepterar du alla villkor i avtalet. Din användning av våra Tjänster lyder under vår ”Cookiepolicy” och ”Integretetspolicy” som reglerar hur vi samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter.

Du godkänner att du genom att klicka på ”Gå med nu”, ”Gå med i Aktiegirot”, ”Registrera” eller liknande, registrerar dig på, går in på eller använder våra tjänster (beskrivs nedan) samtycker till att ingå ett juridiskt bindande Avtal med Aktiegirot(även om du använder våra Tjänster å ett företags vägnar). Om du inte godkänner detta Avtal (”Avtal” eller ”Användaravtal”), ska du inte klicka på ”Gå med nu” (eller liknande) och inte gå in på eller använda några av våra Tjänster. Om du vill säga upp detta Avtal kan du göra det när som helst genom att stänga ditt konto och sluta besöka eller använda våra Tjänster.

 
Tjänster

Detta Avtal gäller www.aktiegirot.se, Aktiegirots appar, och andra Aktiegirot-relaterade webbplatser, appar, kommunikationer samt andra tjänster som uppger att de erbjuds under omfattning av detta Avtal (”Tjänster”). Detta inkluderar insamling av data till dessa Tjänster som sker utanför webbplatsen, så som våra annonser. Registrerade användare av våra Tjänster är ”Medlemmar” och oregistrerade användare är ”Besökare”.

 
Aktiegirot

Du ingår detta Avtal med Aktiegirot (omnämns också som ”vi” och ”oss”).

Som Besökare eller Medlem av våra Tjänster omfattas insamlingen, användningen och spridningen av dina personuppgifter av denna ”Integretetspolicy” (skapa länk) (som inbegriper vår ”Cookiepolicy” (skapa länk) och andra dokument som nämns i denna Sekretesspolicy) samt uppdateringar.

 
1.2 Medlemmar och Besökare

När du registrerar dig och går med i någon av Aktiegirots Tjänster blir du en Medlem. Om du väljer att inte registrera dig för våra Tjänster kan du som ”Besökare” använda några av våra funktioner.

 
1.3 Ändringar

Vi kan göra ändringar i Avtalet.

Vi kan emellanåt ändra detta Avtal, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy. Eventuella materiella ändringar meddelas via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de träder i kraft. Vi instämmer i att ändringarna inte ska vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring kan du ”avsluta ditt konto” (skapa länk och sida). Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren från och med det datum de börjar gälla.

2. Skyldigheter

2.1 Tjänstbehörighet

Här följer några av de löften du förbinder dig till i detta Avtal:

Du har behörighet att ingå detta Avtal och du uppfyller vårt ”Ålderskrav”.

Tjänsten är inte avsedd att användas av någon under 18 år.

För att kunna använda Tjänsterna godkänner du att: (1) du måste uppfylla ”Ålderskravet” (beskrivs nedan) eller äldre; (2) endast ha ett Aktiegirot-konto och det måste vara i ditt riktiga namn; (3) du inte sedan tidigare har begränsats från åtkomst till Tjänsterna av Aktiegirot. Att skapa ett konto med falsk information bryter mot våra villkor. Detta inbegriper också konton som registreras å andras vägnar eller åt personer som är under 18 år; (4) sanningsenligt fyllt i Aktiegirots Kundkännedom och uppfyller de krav den ställer.

”Ålderskravet” är 18 år. Men om lagen kräver att du är äldre för att Aktiegirot på ett lagligt sätt ska kunna tillhandahålla Tjänsterna utan tillstånd från föräldrar (inklusive användning av din personliga information) gäller denna högre ålder som Ålderskrav.

"Kundkännedom" Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) är Aktiegirot skyldigt att känna sina kunder. Det gör Aktiegirot genom att du som medlem av tjänsten måste fylla i ett tvingande formulär, ett så kalla KYC, vid inträde av medlemskap och sedan årligen.

 
2.2 Ditt Konto

Du kommer att hemlighålla ditt lösenord.

Du kommer inte att dela konto med någon annan och du kommer att följa våra regler och lagen.

Medlemmar är kontoägare. Du samtycker till: (1) att använda ett starkt och säkert lösenord och förvara det på en säker plats; (2) att inte överföra någon del av ditt konto (t.ex. kontakter) och (3) att följa lagen och riktlinjerna i RÄTT och FEL. (Beskrivs närmare under punkt 8) Du ansvarar för allt som sker via ditt konto om du inte stänger det eller rapporterar missbruk.

I förhållandet mellan dig och andra så ägs kontot av dig. Om Tjänsterna köptes av en annan part för ditt bruk, har parten som betalade för en sådan Tjänst rätt att kontrollera åtkomsten till och skaffa rapporter över din användning av en sådan betald Tjänst. Denna part har dock inte rätt till ditt personliga konto.

 
2.3 Betalning

Du kommer att fullfölja dina betalningsförpliktelser och du accepterar att vi sparar dina betalningsuppgifter. Du förstår att det kan tillkomma avgifter och skatter till våra priser.

Återbetalningar sker enligt vår policy.

Om du köper någon av våra avgiftsbelagda Tjänster samtycker du till att betala tillämplig avgift och tillämpliga skatter samt godkänner de villkor som gäller för de avgiftsbelagda Tjänsterna. Obetalda avgifter leder till att de avgiftsbelagda Tjänsterna avslutas. Du samtycker också till att:

 • Vi kan komma att spara och fortsätta debitera din betalningsmetod (t.ex. kreditkort) även efter att den har upphört att gälla för att undvika avbrott i Tjänsterna, samt för att kunna använda den för debitering av andra Tjänster du eventuellt köper.

 • Om du köper en prenumeration kommer de avgifter och skatter som tillkommer en prenumerationsperiod att debiteras din betalningsmetod automatiskt i början av varje prenumerationsperiod. För att undvika framtida debiteringar måste du avsluta prenumerationen före förnyelsedagen. Läs mer om hur du avslutar eller upphäver tjänster under punkt 5.

 • Medlemsavgift till Anslagstavlan på Aktiegirot betalas endast en gång och återbetalas inte. Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

 • Aktiegirots återbetalningspolicy gäller för alla köp av Tjänster.

 • Vi kan beräkna betalbara skatter utifrån den faktureringsinformation som du tillhandahåller vid köptillfället.

Fakturor samt kvitton skickas via e-post

 
2.4 Aviseringar och Meddelanden

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig via våra webbplatser, våra appar och din kontaktinformation. Om din kontaktinformationen inte är aktuell kan det hända att du inte får viktiga aviseringar.

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig på följande sätt: (1) i Tjänsten, eller (2) till kontaktinformationen som du tillhandahållit oss (såsom e-postadress, telefonnummer eller fysisk adress). Du samtycker till att hålla din kontaktinformation uppdaterad.

 
2.5 Dela

När du delar information på våra Tjänster kan andra se, kopiera och använda den informationen.

Våra tjänster gör det möjligt att skicka meddelanden och dela information på många sätt, såsom din profil, artiklar, gruppinlägg, länkar till nyhetsartiklar, platsannonser, meddelanden och InMail. Information och innehåll som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar, Besökare eller andra personer (även utanför våra Tjänster). I de fall vi erbjuder möjligheten att göra egna inställningar kommer vi att respektera dina inställningar beträffande synligheten av innehåll eller information (t.ex. innehåll du skickar i meddelanden till kontakter, innehåll du delar enbart med kontakter på Aktiegirot, begränsningar du gör av synligheten av din profil i sökmotorer eller ditt val att inte låta andra veta när du uppdaterar din profil på Aktiegirot). Vi offentliggör inte och meddelar inte ditt nätverk om dina aktiviteter.

Vi är inte skyldiga att publicera någon information eller något material på vår Tjänst och vi kan ta bort information och material med eller utan förvarning.

3. Rättigheter och begränsningar

3.1. Din licens hos Aktiegirot

Du äger allt material, all feedback och personlig information som du tillhandahåller oss, men du beviljar oss även en icke-exklusiv licens till allt detta.

Vi respekterar dina inställningar för vilka som får se din information och ditt innehåll, även inställningarna för hur dessa får användas i annonsering.

Vad gäller förhållandet mellan dig och Aktiegirot så äger du innehållet och informationen du skickar till eller publicerar på Tjänsterna och du beviljar endast Aktiegirot och våra samarbetspartners 

följande icke-exklusiva licens:
En världsomspännande, överföringsbar och underlicenserbar rättighet att använda, kopiera, modifiera, distribuera, publicera och behandla information och material som du tillhandahåller via våra Tjänster och andras tjänster utan något ytterligare medgivande från dig eller tillkännagivande och/eller ersättning till dig eller andra. Dessa rättigheter är begränsade på följande sätt:

 1. Denna licens kan göras obrukbar för särskilt material genom att du tar bort materialet från Tjänsterna, eller i allmänhet genom att du stänger ditt konto, förutom (a) i den mån du har delat materialet med andra som en del av Tjänsten och de har kopierat, delat vidare eller lagrat materialet och (b) för den rimliga tidsperiod det tar att ta bort materialet från backup-system och andra system.

 2. Vi inkluderar inte ditt innehåll i annonser för produkter och tjänster från tredje parter som visas för andra utan särskilt tillstånd från dig (gäller även sponsrat innehåll). Däremot har vi rätt att utan ersättning till dig eller andra lägga upp annonser bredvid ditt innehåll och din information, och dina sociala händelser
  kan vara synliga och läggas in i annonser, som beskrivet i sekretesspolicyn. Om du använder en Tjänst, kan vi i syfte att marknadsföra Tjänsten på våra Tjänster koppla ditt namn och din bild till Tjänsten, om dina inställningar tillåter det.

Du och Aktiegirot är eniga om att ifall innehåll innehåller personuppgifter omfattas innehållet av Sekretesspolicyn.

Du och Aktiegirot är eniga om att vi har åtkomst till samt kan lagra, behandla och använda information och personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med villkoren i Integretetspolicyn och dina val (inkl. inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback till Aktiegirot som rör våra Tjänster samtycker du till att Aktiegirot kan använda och dela sådan feedback (men är inte tvungen att göra det) i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

Du lovar att enbart tillhandahålla information och material som du har rätt att dela och att din profil på Aktiegirot är sanningsenlig.

Du samtycker till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter mot lagen eller någons rättigheter (inkl. immateriella rättigheter). Du samtycker till att bara uppge sanningsenlig information i din profil. Aktiegirot kan, om lagen kräver det, bli tvungen att ta bort viss information eller visst material.

Vid användningen av Tjänsterna för registrering av överlåtelse av aktier som är upptagna i Tjänsten Aktieboken, ska medlem på Aktiegirots begäran överlämna underlag som styrker överlåtelsen. Underlag för genomförd transaktion ska innehålla uppgift om och vara vederbörligen undertecknat av köpare och säljare, uppgift om vilka aktier överlåtelsen avser, datum för transaktionen samt köparens och säljarens organisations- eller personnummer samt adressuppgifter.

 
3.2. Tjänsteåtkomst

Vi kan ändra och/eller avsluta våra Tjänster och/eller ändra våra priser framåtriktat.

Vi kan ändra, stänga av eller avsluta våra Tjänster. Vi kan även fastställa nya priser framåtriktat med rimligt varsel i den utsträckning som det tillåts av lagen.

 
3.3 Lagring

Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp. Aktiegirot är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår sekretesspolicy. Detta gäller inte Tjänsten Aktiebok vilket regleras enligt Aktiebokslagen.

 
3.4 Begränsningar

Vi har rätt att begränsa ditt kontaktförfarande och din interaktion på våra Tjänster.

Aktiegirot förbehåller sig rätten att begränsa din användning av Tjänsterna, inklusive ditt antal kontakter och dina möjligheter att kontakta andra medlemmar. Aktiegirot förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot detta Avtal eller lagen eller missbrukar Tjänsterna (t.ex. bryter mot riktlinjerna i Rätt och Fel).

Aktiegirot förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang/medlemskap och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten/medlemmen nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Aktiegirot har även rätt att stänga av ett abonnemang/medlemsskap och häva Avtalet om abonnenten/medlemmen inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd eller i rättlig tvist.

Aktiegirot har rätt att omedelbart stänga av Abonnenten eller enskilda medlemmar som nyttjar Tjänsterna på ett sätt som står i strid med villkoren för Tjänsterna eller om Abonnenten eller medlemmen nyttjar Tjänsterna på ett sätt som enligt Aktiegirots egen bedömning riskerar att skada Aktiegirot. Aktiegirot är inte skyldigt att ange skälen för avstängning av Abonnent eller enskild medlem.

 

 
3.5 Immateriella rättigheter

Vi informerar dig om våra immateriella rättigheter.

Aktiegirot förbehåller sig alla immateriella rättigheter i Tjänsterna. Varumärken och logotyper som används tillsammans med Tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare. ”Aktiegirot-” och ”Anslagstavlan-”-logotypen och andra varumärken, tjänstemärken och illustrationer kopplade till Aktiegirot samt logotyper som används i våra Tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Aktiegirot.

 
3.6 Automatiserad behandling

Vi använder uppgifter och information om dig för att kunna ge dig och andra relevanta förslag.

Vi använder informationen och uppgifterna som du tillhandahåller oss och som vi har om Medlemmar för att ge förslag på kontakter, innehåll och funktioner som kan vara till nytta för dig. Exempelvis använder vi uppgifter och information om dig för att ge dig relevant information och annonser. Genom att vara sanningsenlig i din profil och hålla den uppdaterad hjälper du oss att göra dessa rekommendationer korrekta och relevanta.

4. Tillgänglighet och Support

4.1 Aktiegirot strävar efter att säkerställa att tjänsten fungerar i enlighet med specifikationerna tjugofyra (24) timmar om dygnet. Om inte annat överenskommits ska Aktiegirot göra tjänsten tillgänglig minst 99,8% av tiden under ett visst kvartal av ett kalenderår.

4.2 Tjänsten ska anses vara tillgänglig om inloggningen till automatiserad aktiebok och annonsplatsen Anslagstavlan är operativ och tjänsten kan användas i enlighet med avtalet. Obetydliga olägenheter får inte leda till att tjänsten inte är tillgänglig. I synnerhet ska tjänsten inte anses vara otillgänglig när

(i) Aktiegirot utför schemalagd service eller underhåll av tjänsten, som kunden har informerats om inte mindre än fyrtioåtta (48) timmar i förväg;

(ii) driftstopp orsakas av nödstopp, nödvändiga för att skydda tjänsten från virus, DDoS eller andra hackerattacker, etc; eller

(iii) tjänsten är nere på grund av omständigheter utanför Aktiegirot kontroll, inklusive men inte begränsat till, förlust av el, nätverk eller kommunikation.

Planerad service eller underhåll enligt punkt (i) ovan ska, i den mån det är möjligt, ske utanför vanliga öppettider och inte oftare än en gång i månaden, såvida inte annat avtalats.

4.3 Om tillgängligheten av tjänsten enligt ovan är under 99,8% under ett kvartal i ett kalenderår, har kunden rätt att kräva ersättning enligt nedan, där kvartalsavgiften motsvarar en fjärdedel av den totala belopp som kunden ska betala per avtalsperiod på tolv (12) månader, enligt vad som anges i huvudavtalet:
 

Nivå

Tillgänglighet (%)

Ersättning

1

Under 99,8%, över 99,0%

10% av kvartalsavgiften

2

Under 99,0%, över 98,0%

20% av kvartalsavgiften

3

Under 98,0%, över 97,0%

30% av kvartalsavgiften

4

Under 97,0%, över 96,0%

40% av kvartalsavgiften

5

Under 96,0%, över 95,0%

50% av kvartalsavgiften

 
En tillgänglighet under 95% under ett kvartal av ett kalenderår ska betraktas som en väsentlig överträdelse och berättigar Kunden att säga upp Avtalet med omedelbar verkan i enlighet med avsnitt (X).

4.4 Tillgänglighet enligt avsnitt 4.3 ovan ska mätas enligt följande formel:
A = (M - D) * 100 / M, där

A = tillgänglighet anges i procent,

M = Protokoll under ett kvart kalenderår,

D = driftstopp under perioden “M”, indikerad i minuter (exklusive schemalagd service eller underhåll etc.). Med stillestånd avses ett väsentligt fel som leder till att Tjänsten inte är tillgänglig för Kunden, med förbehåll för vad som anges i avsnitt 6.2 ovan. Kunden ska rapportera driftstopp till Aktiegirot.

4.5 Aktiegirot förbinder sig enligt detta avtal att erbjuda kunden support via telefon under vardagar mellan 09:00-16:00. Support via e-post besvaras inom 36 timmar. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

4.6 Detta avsnitt 4 utgör hela Försäljarens skyldighet gentemot Kunden med avseende på Aktiegirot prestanda och ansvar med avseende på servicenivån och support för Tjänsten, om inte annat överenskommits.

5. Uppsägning och avslut

Båda parter kan avsluta Avtalet, men vissa rättigheter och skyldigheter kvarstår.

Både du och Aktiegirot kan avsluta detta Avtal när som helst genom att meddela den andra. I samband med ett avslut har du inte längre rätt att gå in på eller använda Tjänsterna. Följande fortsätter gälla trots avslut:

 • Våra rättigheter att använda och avslöja din feedback;

 • Avsnitt 6, 7 och 8.2 i detta Avtal;

 • Allt som ägts av endera parten före avslut behålles i dennas ägo efter avslut.

Under ”Support” (skapa länk och sida) hittar du anvisningar om hur du stänger ditt konto.

6. Tillämplig lag och konfliktlösning

Om vi mot förmodan skulle hamna i en juridisk tvist, är du och Aktiegirot ense om att den hanteras av Tingsrätten i Göteborg.

Det här avtalet ska inte hindra dig från att använda dig av tvingande konsumentskyddslagstiftning.

:Du och Aktiegirot godkänner att lagarna i Sverige, utan hänsyn till reglerna för lagkonflikter, ska reglera eventuella tvister som rör detta Avtal och/eller Tjänsterna.

7. Allmänna villkor

Här följer viktig information om Avtalet.

Om en domstol med bestämmanderätt över detta Avtal anser att något stycke av det är oupprätthållbart, samtycker du och vi till att domstolen ändrar villkoren så att stycket blir upprätthållbart samtidigt som syftet bibehålls. Om domstolen inte lyckas med detta, samtycker du och vi till att be domstolen ta bort det oupprätthållbara stycket och samtidigt upprätthålla resten av detta Avtal.

Detta Avtal (inklusive ytterligare villkor som kan tillhandahållas av oss när du börjar använda en funktion på Tjänsterna) är det enda avtalet mellan oss som rör Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal gällande Tjänsterna.

Om vi inte agerar för att göra gällande ett brott mot detta Avtal, betyder inte det att Aktiegirot avsäger sig sina rättigheter att upprätthålla detta Avtal. Du får inte tilldela eller överföra detta Avtal (eller ditt medlemskap eller användning av Tjänsterna) till någon utan vårt godkännande. Men du samtycker till att Aktiegirot tilldelar sina samarbetspartners detta Avtal eller en part som köper Avtalet utan ditt godkännande. Det finns ingen tredjepartsförmånstagare i detta Avtal.

Du godkänner att vi endast tar emot ett juridiskt meddelande på adressen som anges i Avsnitt 10.

8. RÄTT och FEL på Aktiegirot

8.1. Rätt

Aktiegirot är ett nätverk för yrkespersoner. Denna lista med ”Rätt och Fel” begränsar vad du kan och inte kan göra på våra Tjänster.

Du samtycker till att:

 1. Följa alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till sekretesslagar, immateriella rättigheter, antispamlagar, exportlagar, skattelagar och regleringskrav;

 2. Tillhandahålla riktig information och hålla den uppdaterad;

 3. Medlemmar som nyttjar Tjänsterna åtar sig att omgående informera Aktiegirot om Tjänsterna utvisar felaktig eller missvisande information.

 4. Använda ditt riktiga namn i din profil; och

 5. Använda Aktiegirots tjänster på ett professionellt sätt.

 
8.2. Fel

Du samtycker till att inte:

 1. Skapa en falsk identitet på Aktiegirot, förvränga informationen om dig själv, skapa en medlemsprofil åt någon annan än dig själv (en riktig person) eller använda eller försöka använda någon annans konto;

 2. Utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder (såsom crawla samt använda plugin, tillägg eller andra tekniker) för att skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera profiler och data från Tjänsterna;

 3. Upphäva säkerhetsfunktioner eller kringgå eventuella åtkomst- eller användningsbegränsningar i Tjänsterna (såsom versaler i nyckelordssökningar eller profilbesök);

 4. Kopiera, använda eller sprida information som hämtats från Tjänsterna, antingen direkt eller via tredje parter (såsom sökmotorer), utan tillstånd från Aktiegirot;

 5. Avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (såsom konfidentiell information om andra);

 6. Bryta mot andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken, yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter. Du får t.ex. inte kopiera eller sprida (förutom via tillgängliga delningsfunktioner) någon annans inlägg eller annat innehåll utan personens tillåtelse;

 7. Bryta mot Aktiegirots immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive men inte begränsat till (i) att kopiera eller sprida våra utbildningsvideor eller annat utbildningsmaterial eller (ii) kopiera eller sprida vår teknik, om denna inte släpps via licenser för öppen källkod; (iii) använda ordet ”Aktiegirot” eller våra logotyper i ett företagsnamn, i en e-postadress eller i en webbadress;

 8. Lägga upp material som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod;

 9. Bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, dechiffrera eller på annat sätt försöka hämta källkoden för Tjänsterna eller någon relaterad teknologi som inte är öppen källkod;

 10. Antyda eller påstå att du är ansluten till eller har stöd av Aktiegirot utan vårt uttryckliga godkännande;

 11. Hyra ut, leasa, låna ut, handla med, sälja/återförsälja eller på annat sätt monetärisera Tjänsterna eller dess data eller åtkomst till Tjänsterna utan Aktiegirots godkännande;

 12. Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att tillgå Tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden;

 13. Övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrerande syfte;

 14. Inlåta dig i ”inramning”, ”spegling” eller annan utseende- eller funktionssimulering av Tjänsterna;

 15. Skapa ytbeläggning eller på annat sätt modifiera våra Tjänster eller deras utseende (t.ex. genom att lägga in element i Tjänsterna eller ta bort, täcka för eller skymma en annons på Tjänsterna);

 16. Störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Tjänsterna (t.ex. skräppost, nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer).

9. Klagomål gällande innehåll

Kontaktinformation vid klagomål om innehåll som lagts upp av våra Medlemmar.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Vi kräver att information som läggs upp av Medlemmar är korrekt, lagenlig och inte strider mot tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

10. Kontakta oss

Vår kontaktinformation.

Om du har frågor kan du kontakta oss ”via Support”. För rättsliga meddelanden eller delgivning kan du skriva till oss på följande .

Skriv ut avtalet

 

Jag bekräftar härmed att har läst och förstått användar- och köpeavtalet

Jag bekräftar härmed att uppgifterna jag lämnat till Aktiegirot är riktiga

Jag bekräftar härmed att jag är införstådd i att placering av medel i aktier alltid medför en risk att dess värde kan minska och/eller helt förloras.

Jag bekräftar härmed att jag är införstådd med att aktiegirot.se inte är en handelsplats utan en annonsplats för annonsering av aktier i onoterade aktiebolag. Köp och försäljning av aktier sker mellan medlemmar direkt utan aktiegirot.se som mellanhand.