Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Aktiegirot ingår avtal med Plexian gällande digital valuta

Plexian, leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, och Aktiegirot AB, en del av Norberg & Partner Sustainable Group, ingår nu avtal gällande Plexians patenterade digitala valuta, PlexChain. Avtalet kommer att göra det möjligt för Aktiegirot att hantera större volymer transaktioner och även öka kundvärdet genom ett effektivare och snabbare system för bland annat insättning och uttag.

- Detta avtal gör att vi når in i en vertikal som finansbranschen tidigare än vad vi räknat med. Värdet av avtalet är stort redan initialt men har även stor tillväxtpotential. Vi ser fram emot att tillsammans med Aktiegirot visa på värdet av digital valuta, inte minst för Aktiegirots kunder, säger Johan Möllerström, VD Plexian.
 
Aktiegirot grundades 2020 med syftet att göra företagande enklare och fungerar som en "Community" där det ges möjlighet att investera i onoterade bolag. Andra funktioner är digital aktiebok och kommunikationssystem med aktieägarna.
 
Med Plexians digitala valuta, som kommer att gå under namnet Aktiegirokrona, kan Aktiegirot skapa ett effektivare och snabbare system som kommer att kunna hantera större volymer transaktioner såväl som kunder. Det gör det även möjligt för dem att attrahera fler medlemmar då det ger ett stort mervärde i form av bland annat bättre erbjudande och snabbare transaktioner.
 
- Idag hanterar Aktiegirot transaktionsvolymer på värden över 300 miljoner. En digital valuta kommer att ge oss, såväl som våra kunder väldigt många möjligheter, inte minst vad gäller ytterligare tillväxt. Det ger oss även en unik möjlighet att ligga i framkant gällande digitala, innovativa lösningar som ger kundvärde på riktigt, säger Ivan Pavic, tillträdande VD Aktiegirot.
 
Aktiegirots digitala krona kommer i framtiden att kunna användas för insättning, uttag, handel med värdepapper, månadssparande och konvertibler. Samarbetet börjar gälla omgående och lösningen kommer att implementeras i början av Q1 2024.

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2023 08.30 CET.

För mer information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: johan.mollerstrom@plexian.se

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0) 734 33 31 10
E: lovisa@plexian.se

Ivan Pavic, AktieGirot
T: +46 (0) 31 48 71 00
E: ivan@aktiegirot.se
 

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.