Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Aktiekorg Offensiv - C2 -

Pris 120.000 kr/korg

Korgen innehåller:

  • 25% Räntelösning

  • 75% aktier i AbiCure Sweden AB + Detectivio AB + YouCruit AB 

Räntelösning

Räntelösningen i Aktiekorg C2 löper på fyra år med med utbetalning av 3.750 kronor i ränta per år samt återbetalning av kapital efter 48 månader. Sammanlagt 45.000 kronor.
 

Aktiepost

Aktieposten i Aktiekorg C2 innehåller aktier i AbiCure Sweden AB + Detectivio AB + YouCruit AB.
 

AbiCure Sweden AB

AbiCure Sweden AB är ett internationellt företag inom life science med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Vi marknadsför och säljer läkemedelsklassade produkter samt ett sortiment av medicintekniska produkter. Vi marknadsför och säljer kliniskt bevisade och evidensbaserade väl undersökta produkter som klassificeras som läkemedel, medicintekniska produkter och innovativ medicinsk teknologi. 

Bolaget kommer att verka inom marknadsföring och försäljning av hälsovårdsprodukter från ett antal internationella tillverkare med exklusiva distributionsrättigheter för nationella och internationella marknader. Bolaget delägare i en läkemedelsdistributör i Paktistan, Lahore. Genom detta bolag når man en marknad hundratals miljoner människor och som sträcker sig i hela Asien.
 

Detectivio AB

Detectivio grundades 2017 av en läkare och en systemvetare, som därmed påbörjade ett uppdrag med avancerade sensorer, optik, digital signalbehandling, datorseende, maskininlärning och artificiella neurala nätverk. Allt för att använda modern teknik för att underlätta och effektivisera mätning av vitalparametrar – grunden för att bedöma hälsa. En första studie är i slutfasen med lovande preliminära resultat och hösten 2021 planeras för en större klinisk studie inom Västra Götalandsregionen. Med stöd av Sahlgrenska Science Park fortsätter Detectivio att utvecklas och befinner sig i startup-fas med målsättning att ta en första produkt till marknaden inom ett år.

Innovationslabbet och samarbetsnavet MobilityXlab har meddelat att Detectivio valts ut för sin innovation inom framtida mobilitet. Av cirka 130 sökanden gick Detectivio, och tre andra startups, vidare och ges nu möjlighet att skapa och vidareutveckla sin metod tillsammans med sex av de största industriföretagen i Sverige.

MobilityXlab och dess sex partners – CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenseact – vill tillsammans med startups skapa lösningar som utvecklas till framgångsrika företag som levererar produkter och tjänster som passar nästa generation.
 

YouCruit AB

YouCruit ´s digitala plattform Lanefinder automatiserar och digitaliserar stora delar av truckingindustrin och anställningsprocessen, både för förare och truckingbolagen i USA. Detta sparar väldigt mycket tid och pengar jämfört med manuell hantering. Lanefinders jobbmarknadsplats är idag en de facto-standard där du mer eller mindre måste synas för att finnas, säger Mats Holmbäck, VD.

YouCruit hjälper arbetsgivare att upptäcka bra kandidater genom att tillhandahålla de verktyg som krävs för att se bortom det traditionella CV:t och upptäcka personen bakom det. Bolagets mål är att du som arbetsgivare aldrig mer ska missa en bra kandidat genom att erbjuda dig den mest lättanvända och effektiva kandidatscreeningen som rekryteringsbranschen någonsin skådat. Detta görs genom att inte bara erbjuda helt sökbara meritförteckningar i dina CV-portföljer hos oss utan även med video-CV och ansökningar där kandidater kan påbörja intervjun med dig redan innan du har träffats!

Med en omsättning på över 6.500 miljarder kronor årligen är den amerikanska truckingindustrin omkring tio gånger större än den globala musikindustrin och är den näst största industrin i USA. 3,5 miljoner amerikaner arbetar som lastbilsförare som är det vanligaste jobbet i 29 delstater.

Varje år byter i genomsnitt 94 procent av dem jobb, där den lagstadgade anställningsprocessen är en analog och administrativ börda som ställer oerhörda krav på både förare och truckingbolag.

YouCruit, grundat 2012, utvecklar och driver vertikala jobbmarknadsplatser i branscher där lagar, regler och försäkringar avgör vem som kan anställas. YouCruit har huvudkontor i Malmö med ett amerikanskt kontor i Tampa, Florida.

”Hela USA:s ekonomi vilar på transportindustrins axlar och vi ser att Lanefinder kommer att bli en avgörande pusselbit.