Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Aktiekorg Försiktig - A1 -

Pris 10.000 kr/korg

Korgen innehåller:

  • 90% Räntelösning

  • 10% aktier i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Räntelösning:

Räntelösningen i Aktiekorg A1 löper på fyra år med med utbetalning av 1.125 kronor i ränta per år samt återbetalning av kapital efter 48 månader. Sammanlagt 13.500 kronor.
 

Aktiepost:

Aktieposten i Aktiekorg A1 innehåller 10 aktier för 100 kr/st i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)
 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) 

Bolagets affärsidé är att investera i en väl diversifierad portfölj.

Det styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet. Den här modellen har redan visat sig väldigt framgångsrik.

Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer. För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke. För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav som innehåller Börsbolag placerade i en kapitalförsäkring, Private Equity samt alternativa placeringar.

Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investeringsmodell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt.