Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

 
Nu lanseras en unik möjlighet att kombinera räntelösningar med onoterade aktier.

Aktiegirot ger dig nu möjligheten att investera i Aktiekorgar som består av aktier och räntelösning.

 • Du erhåller en årlig ränteavkastning i 1 till 6 år.
  Se respektive korg.

 • Aktiekorgens räntelösningskapital återbetalas efter 1 till 6 år.
  Se respektive korg.

Aktiekorg Försiktig A1:
Pris 10.000 kr/korg

Korgen innehåller:

 • 90 % räntelösning

 • 10 % aktier i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Återbetald summa för räntelösning efter 48 mån - 13.500 kr

Mer information om korgen här >>>

Aktiekorg Försiktig A2:
Pris 20.000 kr/korg

Korgen innehåller:

 • 90 % räntelösning

 • 10 % aktier i Aktiegirot Sverige AB
   

Återbetald summa för räntelösning efter 48 mån - 27.000 kr

Mer information om korgen här >>>

Aktiekorg Lagom B1:
Pris 25.000 kr/korg

Korgen innehåller:

 • 50 % räntelösning

 • 50 % aktier i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Återbetald summa för räntelösning efter 48 mån - 18.750 kr

Mer information om korgen här >>>

Aktiekorg Lagom B2:
Pris 100.000 kr/korg

Korgen innehåller:

 • 50 % räntelösning

 • 50 % aktier i Bambwa Group AB + Meminisse AB + YouCruit AB

Återbetald summa för räntelösning efter 48 mån - 75.000 kr

Mer information om korgen här >>>

Aktiekorg Offensiv C1:
Pris 20.000 kr/korg

Korgen innehåller:

 • 25 % räntelösning

 • 75 % aktier i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Återbetald summa för räntelösning efter 48 mån - 7.500 kr

Mer information om korgen här >>>

Aktiekorg Offensiv C2:
Pris 120.000 kr/korg

Korgen innehåller:

 • 25 % räntelösning

 • 75 % aktier i Detectivio AB + YouCruit AB + AbiCure Sweden AB

Återbetald summa för räntelösning efter 48 mån - 45.000 kr

Mer information om korgen här >>>

Exempel.
Om du investerar 25.000 kr i Aktiekorg Lagom B1 så innebär det att du årligen erhåller 1.563 kr i ränteavkastning.

Efter 4 år återbetalas den delen av aktiekorgen som var investerad i räntelösningen av Aktiekorgen, i det här fallet 50% eller 12.500 kr.

Sammanlagt har du erhållit 18.750 kr efter 4 år

Av hävd brukar man anse; vid en längre sparhorisont kan man med fördel öka andelen aktier i sin sparportfölj. Men viktigt att tänka på är att man alltid bör välja en risknivå som är anpassad efter eget tycke och smak. Tycker man att det känns stressande och oroligt när börser och världsekonomier svänger snabbt så brukar man från sparinstitut rekommendera att ha en låg del på börs eller i onoterat innehav.

Tänk alltid på att sparande medför en risk och att du måste själv göra en bedömning om huruvida din ekonomi kan drabbas av nedgång i värdet eller i värsta fall att allt ditt investerade kapital försvinner.